CV

Tomas Collin, Osteopat DO MNOF

Velkommen til Tomas Collin, Osteopat DO MNOF

Tomas Collin, Osteopat DO MNOF


Fysioterapeut BSc, Lunds Universitet, Sverige, 1997

Osteopat, Final clinical comptetance certificate, NAO/ESO, Norge/U.K. 2005

Osteopat MNOF DO, Diplom, Norge, 2017


Tomas har deltatt på en rekke kurs og seminarer i inn og utland. Fagsamlinger or kurs i regi av Norsk Osteopatforbund, VOD convention i Tyskland, iO convention i England pluss et stort antall fagsamlinger i regi av blant annet FORE og EFFO. Tomas har kontinuerlig oppdatert sin kompetanse innen behandling av muskel og skjelettplager hos både voksne og barn i tillegg til arbeidsplasstilrettelegging, billeddiagnostik, posisjonering og tilpasning av hjelpemidler for funksjonshemmede mm.


Tomas har i mange år i tillegg til egen klinikk som Osteopat og Fysioterapeut også arbeidet som Rådgiver innen tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede. Han har en spesiell interesse for og kompetanse innen posisjonering av funksjonshemmede med til dels store utfordringer. Tomas har lang erfaring i arbeid med vurdering og tilpasning av sitte og liggestillinger. 


Tomas Collin har ved en rekke anledninger holdt presentasjoner og workshops for andre helseprofesjoner, i tillegg til veiledning innen posisjonering og tilpasning.


Tomas har i flere år innehatt tillitsverv som styremdlem i Norsk Osteopatforbund. 

Copyright  ©  All Rights Reserved